Tuhansilta viljelijöiltä odotetaan vielä vastausta maatalouslaskentaan

Maailmanlaajuisen Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimuksen tiedonkeruu on Suomessa loppusuoralla. Luonnonvarakeskuksen toteuttamaan tilastokyselyyn on saatu tähän mennessä lähes 40 000 vastausta, mikä käsittää 87 prosenttia kaikista Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä. Kyselyssä tavoitellaan lähes sadan prosentin vastausastetta. Rekisterilähteistä ja kyselyn vastauksista kootaan ainutlaatuinen kaikki Suomen tilat kattava tietoaineisto. Maatalouslaskennasta saatavat tiedot parantavat myös Euroopan unionissa Suomen neuvotteluasemaa, kun pohjoisiin olosuhteisiin etsitään ratkaisuja. Viljelijöiltä on odotettu vastauksia kyselyyn ensisijaisesti verkossa. Maaliskuun puoleen väliin mennessä kaikkia …

Vielä ehdit vastata verkossa

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn puhelinhaastattelut käynnistyvät kaikkien vielä vastaamattomien maatalous- ja puutarhayritysten osalta viimeistään maanantaina 22.2.2021. Verkkokysely on avoinna kaikille maatalous- ja puutarhayrityksille, kunnes puhelinhaastattelija soittaa. Maatalouslaskennan tiedonkeruu on käynnissä 30.4.2021 saakka. Tilastokyselyyn vastaat helpoiten verkossa. Kirjaudu kyselyyn>> Tutustu laajan kyselyn vastausohjeisiin>> Tutustu Usein kysytyt kysymykset -osioon>>

Millainen viljelijäpersoona olet?

Testaa viljelijäpersoonasi Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn on tähän mennessä vastannut verkossa lähes 50 prosenttia kaikista Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä. Tiedonkeruussa kootaan kaikki tilat kattava tietoaineisto. Viljelijöiden vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen. Viljelijöiden vastaukset ovat korvaamattomia, sillä tietoja ei saada mistään muualta. Vastaa viiteen väittämään ja testaa viljelijäpersoonasi. Testi käynnistyy painamalla alla olevaa Testaa viljelijäpersoonasi -painiketta.     Pelaa myös muita Maatalouslaskenta 2020 -pelejä Arvaatko mitä maatalouslaskennassa kysytään? Testaa tietosi sana-arvauspelissä. Kuinka …

Maatalouslaskennan tiedonkeruu on edennyt puoliväliin

Puolet Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä on vastannut Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn. Tiedonkeruussa kootaan kaikki tilat kattava tietoaineisto. Viljelijöiden vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen. Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely avautui verkossa kaikille Suomen maatalous- ja puutarhayrityksille joulukuun 2020 alussa. Verkkokysely on avoinna viljelijöille helmikuun puoliväliin 2021 saakka. Viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta Tilastotutkimus selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta, työvoimaa ja yritystoimintaa sekä energian käyttöä. Tarvittavista tiedoista yli puolet saadaan rekisterilähteistä ja loput tiedot …

Tutustu laajan kyselyn vastausohjeisiin

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn laajassa versiossa kysytään maa- ja puutarhatalouden työmäärästä, muusta yritys- ja ansiotoiminnasta, lannan varastoinnista ja käsittelystä, eläinpaikoista sekä energian käytöstä maatiloilla vuonna 2020. Laajaan verkkokyselyyn vastaaminen kestää noin puoli tuntia. Verkkovastausaste on tällä hetkellä yli neljäkymmentä prosenttia. Maatalous- ja puutarhayrityksiä on Suomessa yhteensä noin 46 000. Tilojen vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen, sillä viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta. Maatalouslaskennan julkaistavista tuloksista ei pysty tunnistamaan yksittäisen tilan vastauksia. …

Peruskyselyyn vastaaminen kestää kymmenen minuuttia

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista vastaavat suppeaan peruskyselyyn ja kolmasosa vastaajajoukosta laajempaan kyselyyn. Laajaan kyselyyn vastaavat saavat kutsukirjeet tammikuussa. Kyselyyn vastaat nopeasti myös mobiilissa Maatalouslaskennan suppean peruskyselyn täyttäminen vie vain noin kymmenen minuuttia ja siinä kysytään vain muutamia kysymyksiä tilan hoidosta vastaavasta henkilöstä, tilan hoidon aloittamisesta, tilan kasteltavissa olevasta peltoalasta sekä mahdollisesta sopimuspellosta. Verkkokysely sulkeutuu peruskyselyyn vastaajille 11.1.2021. Seuraa laskennan edistymistä koko …

Tee tilastasi numero

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset. Tutustu maatalouslaskennan kampanjavideoihin. Voit jakaa niitä mielellään omissa verkostoissasi. Tee tilastasi numero! Maatalouslaskenta 2020 #1 Maatalouslaskenta 2020 #2 Maatalouslaskenta 2020 #3 Maatalouslaskenta 2020 #4 Maatalouslaskenta 2020 #5

Arvaatko mitä maatalouslaskennassa kysytään?

Arvaatko mitä maatalouslaskennassa kysytään? Suuri osa maatalouslaskennan tiedoista saadaan erilaisista rekisterilähteistä. Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset. Viljelijöiden vastaukset ovat korvaamattomia, sillä tietoja ei saada mistään muualta. Arvaatko mitä maatalouslaskennassa kysytään? Saatko kaikki kuusi sanaa oikein? Peli käynnistyy painamalla alla olevaa Aloita peli -painiketta. Testaa myös kuinka hyvin tunnet suomalaisen maatalouden leikkimielisessä tietovisassa.

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely on avautunut

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely avautui 1.12. Viljelijät kirjautuvat tilastokyselyyn maatalouslaskenta.fi-verkkosivulla. Kymmenen vuoden välein toteutettavaan tilastokyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset, joita on laskennan alkaessa noin 46 000. Kutsukirjeet lähetetään kahdessa erässä Viljelijät saavat tilastokyselyn kutsukirjeet kahdessa erässä. Joulukuun erässä kutsukirjeen saavat sikatilat ja suppeampaan peruskyselyyn vastaavat tilat. Tammikuussa lähetetään kutsukirjeet laajaan kyselyyn, jonka saa noin kolmasosa kaikista tiloista. Laajaan kyselyyn vastaavat pääasiassa kotieläintilat. Tilastokysely avautuu samaan aikaan verkossa kaikille vastaajille …

Työvoiman tuottavuutta ja uusiutuvia energiamuotoja

Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimus antaa tärkeää tietoa maatalous- ja puutarhayrityksissä tehdystä työn määrästä. Maatalouslaskennan tuloksista julkaistavat tilastot valottavat myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä maatiloilla. Tulokset antavat myös tärkeää taustatietoa huoltovarmuuteen ja ruokaturvaan. Tilastotutkimuksen tuloksia julkaistaan ensin ennakollisena vuoden 2021 lopulla ja lopullisina alkuvuodesta 2022. Maatalouslaskenta osana syksyn tiedonkeruita Syksy on Luonnonvarakeskuksen tilastopalveluissa tiedonkeruun aikaa. Viljelijöiden vastausrasitteen vähentämiseksi sikojen lukumäärien kysyminen yhdistettiin maatalouslaskentaan ja erillinen kysely sikatiloille voitiin jättää pois. Maatalouslaskennan laajassa kyselyssä …