Maatalouslaskenta läpivalaisee suomalaisen maatalouden

Maatalouslaskenta 2020 on tilastotutkimus, johon vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset. Tilastotutkimus selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta, työvoimaa ja yritystoimintaa.

Maatalouslaskenta tehdään maailmanlaajuisesti YK:n elintarvike ja maatalousjärjestön (FAO) suositusten mukaisesti. EU:n ja Euroopan talousalueen maissa maatalouslaskentaa ohjaa oma lainsäädäntö. Maatalouslaskennasta saatava aineisto on merkittävässä asemassa EU:n uuden ruokajärjestelmän suunnittelussa ja se on merkittävä suomalaisen maatalouden kehityksen mittari.

Suomessa maatalouslaskennan toteuttaa Luonnonvarakeskus (Luke), joka on Suomen maataloustilastojen tuottamisesta vastaava tilastoviranomainen.

Viljelijöiden vastaukset ovat korvaamattomia

Jokaisen viljelijän vastaus on tärkeä maatalouslaskennan onnistumiselle, sillä viljelijöiltä kerätään vain tietoja, joita ei ole saatavilla muista tietolähteistä. Suuri osa maatalouslaskennan tiedoista saadaan maataloushallinnon rekistereistä.

Maatalouslaskenta toteutetaan kymmenen vuoden välein. Suomessa edellinen maatalouslaskenta tehtiin vuonna 2010. Vuosina 2013 ja 2016 tehtiin maatalouden rakennetutkimukset, jotka eroavat maatalouslaskennasta ainoastaan siten, että tietoja ei kerätä kaikilta tiloilta.

Osa maatalouslaskennan ja rakennetutkimuksien kysymyksistä pysyvät samoina ja osa vaihtelee eri tiedonkeruukertoina. Joka kerta mukana olevat kysymykset muodostavat aikasarjan, jolla voidaan seurata maatalouden rakennekehitystä. Eri toimijat hyödyntävät tietoja laajasti.

Viljelijöiden vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen.

Lopulliset tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022

Maailmanlaajuinen tilastotutkimus tuottaa ajankohtaista tietoa rakennemuutoksessa olevasta maataloudesta. Suomessa maatalouslaskentaa on toteutettu jo runsaan sadan vuoden ajan.

Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimuksen tuloksia julkaistaan ensin ennakollisena vuoden 2021 lopulla ja lopullisina alkuvuodesta 2022, kun maatalouslaskennan aineisto on toimitettu Euroopan unionin tilastoviranomaiselle Eurostatille.

Tuloksia julkaistaan muun muassa maa- ja puutarhatalouden työvoimasta, yritystoiminnasta ja energian käytöstä. Tulokset sisältävät myös tietoa niin sanotun sopimuspellon määrästä, eläinpaikkatyypeistä sekä lannan käsittelystä.

Tulokset julkaistaan tilastojulkistuksina Luonnonvarakeskuksen tilastoportaalissa ennalta ilmoitettavan julkistuskalenterin mukaisesti.