Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimus antaa tärkeää tietoa maatalous- ja puutarhayrityksissä tehdystä työn määrästä. Maatalouslaskennan tuloksista julkaistavat tilastot valottavat myös uusiutuvien energiamuotojen käyttöä maatiloilla. Tulokset antavat myös tärkeää taustatietoa huoltovarmuuteen ja ruokaturvaan. Tilastotutkimuksen tuloksia julkaistaan ensin ennakollisena vuoden 2021 lopulla ja lopullisina alkuvuodesta 2022.

Maatalouslaskenta osana syksyn tiedonkeruita

Syksy on Luonnonvarakeskuksen tilastopalveluissa tiedonkeruun aikaa. Viljelijöiden vastausrasitteen vähentämiseksi sikojen lukumäärien kysyminen yhdistettiin maatalouslaskentaan ja erillinen kysely sikatiloille voitiin jättää pois. Maatalouslaskennan laajassa kyselyssä kysytään muitakin kotieläintuotantoon liittyviä kysymyksiä, kuten eläinpaikkatyyppejä ja lannan käsittelyä.

Valtaosa tilallisista vastaavat lyhyeen peruskyselyyn

Maatalouslaskennan käynnistyessä verkkokysely avautuu kaikille vastaajille. Ensimmäiset kutsukirjeet lähtevät marraskuun lopussa sikatilallisille ja suppeampaan peruskyselyyn vastaaville tiloille. Peruskyselyn täyttäminen vie vain noin kymmenen minuuttia ja siinä kysytään vain muutamia kysymyksiä tilan hoidosta vastaavasta henkilöstä, tilan hoidon aloittamisesta, tilan kasteltavissa olevasta peltoalasta sekä mahdollisesta sopimuspellosta.

Suomessa kasteltavissa oleva ala ei ole suuri, mutta Suomenkin olosuhteissa kastelu on tietyille kasveille tärkeää. Monissa Euroopan maissa huoli veden riittävyydestä taas voi olla suurta. Myös meillä sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja myös kastelulle saattaa tulevaisuudessa olla nykyistä enemmän tarvetta.

Kysymys sopimuspellon määrästä perustuu kansalliseen tarpeeseen. Tiedossa on, että ilmiö on olemassa, mutta sen suuruudesta ei ole käsitystä. Nyt ilmiön laajuutta ollaan selvittämässä ensimmäistä kertaa, projektipäällikkö Jaana Kyyrä.

Tilojen vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen, sillä viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta. Maatalouslaskennan julkaistavista tuloksista ei pysty tunnistamaan yksittäisen tilan vastauksia.

Mikä maatalouslaskenta?

Maatalouslaskenta on kerran kymmenessä vuodessa tehtävä maailmanlaajuinen tilastotutkimus. Suomessa maatalouslaskenta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1910. EU-maissa maatalouslaskennan tekemistä koordinoi EU:n tilastoviranomainen Eurostat ja maailmanlaajuisesti FAO. Suomessa maatalouslaskennan toteuttamisesta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Vuoden 2020 maatalouslaskenta toteutetaan yhteistyössä Kantar TNS Oy:n kanssa.