Puolet Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä on vastannut Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn. Tiedonkeruussa kootaan kaikki tilat kattava tietoaineisto. Viljelijöiden vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen.

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely avautui verkossa kaikille Suomen maatalous- ja puutarhayrityksille joulukuun 2020 alussa. Verkkokysely on avoinna viljelijöille helmikuun puoliväliin 2021 saakka.

Viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta

Tilastotutkimus selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta, työvoimaa ja yritystoimintaa sekä energian käyttöä. Tarvittavista tiedoista yli puolet saadaan rekisterilähteistä ja loput tiedot kerätään tilastokyselyllä kaikilta Suomen viljelijöiltä. Viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei voida saada mistään muualta.

Kysely on osa Suomen virallista tilastointia ja siihen vastaaminen on lakisääteistä.

Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimuksessa kootaan rekisterilähteistä ja kyselyllä kaikki Suomen tilat kattava tietoaineisto. Vastaamattomien tilojen tiedot mallinnetaan matemaattisesti vastausaineistoa hyödyntäen.

Tietysti toivomme, että tilat antavat tiedot itse. Viljelijän antama arviokin on parempi kuin matemaattisesti tuotetut luvut, projektipäällikkö Jaana Kyyrää muistuttaa.

Luke odottaa viljelijöiltä korkeaa verkkovastausmäärää

Luonnonvarakeskus kerää viljelijöiltä kysyttävät tiedot ensisijaisesti verkkokysellyllä. Tiedonkeruuta täydennetään tarvittaessa puhelinhaastatteluilla. Viljelijöiden korkea verkkovastausmäärä pienentää laskennan kustannuksia merkittävästi.

Toivottavasti mahdollisimman moni tila pystyy vastaamaan verkossa, sillä iso puhelinhaastatteluiden määrä pidentää tiedonkeruuaikaa ja tietysti myös lisää kustannuksia merkittävästi, Jaana Kyyrä kertoo.

Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista vastaavat suppeaan peruskyselyyn ja kolmasosa vastaajajoukosta laajempaan kyselyyn. Kokonaisvastausaste on tällä hetkellä yli 50 prosenttia. Kyselyssä tavoitellaan lähes sadan prosentin vastausastetta.

Pirkanmaalla korkein verkkovastausaste

Maatalouslaskennan verkkosivustolla voi seurata alueellisen verkkovastausasteen kehittymistä. Tällä hetkellä aktiivisimmalla alueella Pirkanmaalla noin puolet tiloista on vastannut kyselyyn verkossa. Muutamalla alueella verkkovastausaste on edelleen alle 40 prosenttia.

Verkkokyselyn alussa eri alueet olivat kärjessä. Pirkanmaa, Keski-Suomi ja Satakunta ovat ottaneet hienon kirin. Näillä alueilla lähes puolet tiloista on antanut vastauksensa verkossa, kertoo Jaana Kyyrä

Vastaaminen verkossa helpompaa

Maatalouslaskennan peruskyselyn ensimmäinen määräaika verkossa vastaamiseen oli tammikuun alussa. Viljelijät voivat yhä vastata verkkokyselyyn ennen kuin puhelinhaastattelija soittaa ja kerää tiedot. Soitettavaa on paljon, joten ihan heti kaikkia tiloja ei pystytä tavoittelemaan. Tästä syystä verkkokysely on edelleen avoinna myös peruskyselyn tiloille. Tunnistautuminen kyselyyn tapahtuu pankkitunnuksilla ja vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia.

Peruskyselyssä on vain muutama kysymys ja toiveena on, että viljelijät vastaisivat kysymyksiin saman tien, kun haastattelija soittaa. Jos kuitenkin haluaa vastata verkossa, niin kannattaa pitää kiirettä. Peruskyselyyn voi vastata, vaikka älypuhelimella, Kyyrä muistuttaa.

Myös laajaan kyselyyn on helpompi vastata verkossa kuin puhelimessa, sillä osa kysymyksistä vaatii valmistautumista. Vastausohjeet on toimitettu kutsukirjeen mukana. Samat ohjeet löytyvät myös maatalouslaskenta.fi-verkkosivustolta.

Maatalouslaskennan tuloksia julkaistaan loppuvuodesta

Ensimmäiset tiedot maatalouslaskennasta julkaistaan 2021 aikana ennakollisina ja vuoden 2022 alkupuolella lopullisina. Ensimmäisenä julkaistaan tilasto maa- ja puutarhatalouden energian käytöstä kesäkuussa 2021.

Toivottavasti viljelijät ovat aktiivisia ja tiedonkeruu sujuu odotetusti, jotta tietoja pystytään julkaisemaan julkistusaikataulun mukaisesti, Kyyrä toivoo.

Maatalouslaskennan aikataulu

  • verkkokysely on avoinna kaikille viljelijöille osoitteessa maatalouslaskenta.fi, kunnes puhelinhaastattelija soittaa
  • puhelinhaastattelut käynnistyvät 18.1.2021 peruskyselyyn vastaajille ja 22.2.2021 laajaan kyselyyn vastaajille
  • viljelijöiden vastauksia toivotaan ensisijaisesti verkossa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö, Jaana Kyyrä, jaana.kyyra@luke.fi, puh. 029 532 6796

Mikä maatalouslaskenta?

Maatalouslaskenta on kerran kymmenessä vuodessa tehtävä maailmanlaajuinen tilastotutkimus. Suomessa maatalouslaskenta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1910. EU-maissa maatalouslaskennan tekemistä koordinoi EU:n tilastoviranomainen Eurostat ja maailmanlaajuisesti FAO. Suomessa maatalouslaskennan toteuttamisesta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Vuoden 2020 maatalouslaskenta toteutetaan yhteistyössä Kantar TNS Oy:n kanssa.