Maatalouslaskenta – uudistuvan maatalouden mittari

Maatalouslaskenta 2020 on tilastotutkimus, joka selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta, työvoimaa ja yritystoimintaa. Tarvittavista tiedoista yli puolet saadaan rekisterilähteistä ja loput tiedot kerätään tilastokyselyllä kaikilta Suomen viljelijöiltä.

Tiedot kerätään keväällä 2021 ja lopulliset tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Maatalouslaskenta on maailmanlaajuinen tilastotutkimus. Kymmenen vuoden välein tehtävän tutkimuksen toteuttaa Suomessa Luonnonvarakeskus (Luke), joka on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Maatalouslaskentaa on tehty Suomessa yli sadan vuoden ajan. Tutkimuksen tulokset antavat tärkeää tietoa viljelijöille, päätöksentekijöille, tutkijoille ja kaikille maataloudesta kiinnostuneille.