Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn laajassa versiossa kysytään maa- ja puutarhatalouden työmäärästä, muusta yritys- ja ansiotoiminnasta, lannan varastoinnista ja käsittelystä, eläinpaikoista sekä energian käytöstä maatiloilla vuonna 2020.

Laajaan verkkokyselyyn vastaaminen kestää noin puoli tuntia.

Verkkovastausaste on tällä hetkellä yli neljäkymmentä prosenttia. Maatalous- ja puutarhayrityksiä on Suomessa yhteensä noin 46 000.

Tilojen vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen, sillä viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta. Maatalouslaskennan julkaistavista tuloksista ei pysty tunnistamaan yksittäisen tilan vastauksia. Viljelijä voi myös valtuuttaa toisen henkilön vastaamaan puolestaan suomi.fi-palvelussa.

Kirjaudu kyselyyn

Tutustu vastausohjeisiin

Lataa vastausohjeet (pdf)