Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset. Kaksi kolmasosaa kaikista vastaajista vastaavat suppeaan peruskyselyyn ja kolmasosa vastaajajoukosta laajempaan kyselyyn. Laajaan kyselyyn vastaavat saavat kutsukirjeet tammikuussa.

Kyselyyn vastaat nopeasti myös mobiilissa

Maatalouslaskennan suppean peruskyselyn täyttäminen vie vain noin kymmenen minuuttia ja siinä kysytään vain muutamia kysymyksiä tilan hoidosta vastaavasta henkilöstä, tilan hoidon aloittamisesta, tilan kasteltavissa olevasta peltoalasta sekä mahdollisesta sopimuspellosta.

Verkkokysely sulkeutuu peruskyselyyn vastaajille 11.1.2021.

Seuraa laskennan edistymistä koko verkkokyselyn ajan

Maatalouslaskennan verkkokyselyyn on ensimmäisten viikkojen aikana vastannut runsas kymmenen prosenttia kaikista vastaajista, joita on laskennan alkaessa yhteensä noin 46 000. Vastausasteen alueellista kehittymistä voi seurata maatalouslaskenta.fi-sivustolla koko verkkokyselyn ajan.

Odotan aktiivista vastaamista joulun välipäivinä ja vuodenvaihteessa. Kyselyyn vastaamista ei kannata jättää viimeiseen vastauspäivään, projektipäällikkö Jaana Kyyrä sanoo.

Tilojen vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen, sillä viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta. Maatalouslaskennan julkaistavista tuloksista ei pysty tunnistamaan yksittäisen tilan vastauksia.