Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely avautui 1.12. Viljelijät kirjautuvat tilastokyselyyn maatalouslaskenta.fi-verkkosivulla. Kymmenen vuoden välein toteutettavaan tilastokyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayritykset, joita on laskennan alkaessa noin 46 000.

Kutsukirjeet lähetetään kahdessa erässä

Viljelijät saavat tilastokyselyn kutsukirjeet kahdessa erässä. Joulukuun erässä kutsukirjeen saavat sikatilat ja suppeampaan peruskyselyyn vastaavat tilat. Tammikuussa lähetetään kutsukirjeet laajaan kyselyyn, jonka saa noin kolmasosa kaikista tiloista. Laajaan kyselyyn vastaavat pääasiassa kotieläintilat.

Tilastokysely avautuu samaan aikaan verkossa kaikille vastaajille

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely avautuu verkossa samaan aikaan kaikille maatalous- ja puutarhayrityksille. Kutsukirjeen saapumista ei tarvitse odottaa, sillä viljelijät kirjautuvat kyselyyn maatalouslaskenta.fi-kampanjasivustolla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Tietosuojan varmistamiseksi maatalouslaskennassa käytetään vahvaa tunnistautumista. Viljelijä voi myös valtuutta toisen henkilön vastaamaan kyselyyn puolestaan suomi.fi-palvelussa.

Vastata voi myös älypuhelimella

Maatalouslaskennan peruskyselyyn vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia ja laajaan kyselyyn vastaaminen noin puoli tuntia. Kyselyyn voi vastata myös mobiilisti tabletilla tai älypuhelimella.

Seuraa laskennan edistymistä

Maatalouslaskenta.fi-kampanjasivustolla voi seurata tilastokyselyn avautuessa laskennan alueellista edistymistä sekä verkkokyselyn kokonaisvastausasteen kehittymistä. Tiedot päivittyvät sivustolle kolme kertaa vuorokaudessa.

Tilojen toivotaan löytävän sopivan hetken kyselyyn vastaamiseen verkossa, jotta tuloksia päästään laskemaan mahdollisimman pian verkkokyselyn sulkeuduttua, projektipäällikkö Jaana Kyyrä.

Tilasto sikojen lukumääristä julkaistaan helmikuussa 2021 ja maatalouslaskennan tuloksia ennakollisina syksyllä 2021.

Viljelijöiden vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan laskennan tulosten luotettavuuteen.

Mikä maatalouslaskenta?

Maatalouslaskenta on kerran kymmenessä vuodessa tehtävä maailmanlaajuinen tilastotutkimus. Suomessa maatalouslaskenta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1910. EU-maissa maatalouslaskennan tekemistä koordinoi EU:n tilastoviranomainen Eurostat ja maailmanlaajuisesti FAO. Suomessa maatalouslaskennan toteuttamisesta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Vuoden 2020 maatalouslaskenta toteutetaan yhteistyössä Kantar TNS Oy:n kanssa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö, Jaana Kyyrä, jaana.kyyra@luke.fi, 029 532 6796

Tee tilastasi numero -kampanjavideo