Maailmanlaajuisen Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimuksen tiedonkeruu on Suomessa loppusuoralla. Luonnonvarakeskuksen toteuttamaan tilastokyselyyn on saatu tähän mennessä lähes 40 000 vastausta, mikä käsittää 87 prosenttia kaikista Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä.

Kyselyssä tavoitellaan lähes sadan prosentin vastausastetta. Rekisterilähteistä ja kyselyn vastauksista kootaan ainutlaatuinen kaikki Suomen tilat kattava tietoaineisto. Maatalouslaskennasta saatavat tiedot parantavat myös Euroopan unionissa Suomen neuvotteluasemaa, kun pohjoisiin olosuhteisiin etsitään ratkaisuja.

Viljelijöiltä on odotettu vastauksia kyselyyn ensisijaisesti verkossa. Maaliskuun puoleen väliin mennessä kaikkia Suomen maatalous- ja puutarhayrityksiä on tavoiteltu myös puhelimitse.

Tiedonkeruu on sujunut suunnitellussa aikataulussa, koska suuri osa tiloista on käynyt antamassa tietonsa verkossa. Haluan kiittää kaikkia tähän mennessä vastanneita, sanoo projektipäällikkö Jaana Kyyrä. Odotan kuitenkin vielä vastauksia tuhansilta tiloilta, hän jatkaa.

Verkkokysely on avoinna koko tiedonkeruun ajan

Vastausaikaa on joulukuussa 2020 avattuun kyselyyn vielä huhtikuun 2021 loppuun saakka. Maalis-huhtikuun aikana tavoitellaan viimeisiä vielä vastaamattomia tiloja.

Verkkokysely on avoinna vielä vastaamattomille tiloille myös puhelinhaastatteluvaiheen aikana. Tunnistautuminen kyselyyn tapahtuu pankkitunnuksilla ja vastaaminen kestää kymmenestä minuutista puoleen tuntiin.

Kerran kymmenessä vuodessa tehtävän maatalouslaskennan tuloksia odotetaan kovasti. Toivottavasti viljelijät ottavat muiden töidensä keskeltä hetkisen vastausten pohtimiseen ja tietojen antamiseen. Näin laajasti tietoja kysytään seuraavan kerran vasta kymmenen vuoden päästä, Kyyrä muistuttaa.

Lisätietoja: Projektipäällikkö, Jaana Kyyrä, jaana.kyyra@luke.fi, puh. 029 532 6796

Mikä maatalouslaskenta?

Maatalouslaskenta on kerran kymmenessä vuodessa tehtävä maailmanlaajuinen tilastotutkimus, joka selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta, työvoimaa ja yritystoimintaa. Suomessa maatalouslaskenta tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 1910. EU-maissa maatalouslaskennan tekemistä koordinoi EU:n tilastoviranomainen Eurostat ja maailmanlaajuisesti FAO.

Suomessa maatalouslaskennan toteuttamisesta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke).

Vuoden 2020 maatalouslaskennan tiedonkeruu toteutetaan 1.12.–30.4.2021 yhteistyössä Kantar TNS Oy:n kanssa. Ensimmäiset tulokset julkaistaan ennakollisena kesäkuussa 2021 maa- ja puutarhatalouden energian käytöstä. Lopulliset tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Maatalouslaskenta 2020 -tilastotutkimus on edennyt puhelinhaastatteluvaiheeseen. Verkkokysely on avoinna kaikille vielä vastaamattomille maatalous- ja puutarhayrityksille, kunnes puhelinhaastattelija soittaa.