Mikä on maatalouslaskenta?

Maatalouslaskenta on kymmenen vuoden välein tehtävä maailmanlaajuinen tilastotutkimus, jonka toteuttaa  Suomessa Luonnonvarakeskus (Luke).

Tiedot kerätään keväällä 2021 ja lopulliset tulokset julkaistaan alkuvuodesta 2022.

Ketkä vastaavat tilastokyselyyn?

Kyselyyn vastaavat kaikki Suomen maatalous- ja puutarhayrittäjät, joita on laskennan alkaessa yhteensä noin 46 000.

Kyselyyn vastaaminen on lakisääteistä.

Vastaajien yhteystiedot saadaan Ruokaviraston tukirekisteristä.

Mitä maatalouslaskennassa kysytään?

Maatalouslaskenta selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta, työvoimaa, yritystoimintaa ja energian käyttöä.

Tutustu laajan kyselyn vastausohjeisiin

Milloin tiedonkeruu toteutetaan?

Maatalouslaskennan viljelijöiltä kysyttävät tiedot kerätään maatiloilta ja puutarhayrityksiltä verkkokyselyllä 1.12.2020-15.2.2021.

Verkkokyselyä täydennetään tarvittaessa puhelinhaastatteluilla 15.1.2021.-30.4.2021. Luonnonvarakeskus toteuttaa tiedonkeruun puhelinhaastattelut yhteistyössä Kantar TNS Oy:n kanssa. Haastattelija soittaa numerosta 040 923 5620.

Miten tiedonkeruu toteutetaan?

Yli puolet maatalouslaskennan tiedoista saadaan maataloushallinnon rekistereistä ja muista tietolähteistä. Loput tiedot kerätään 1.12.2020-15.2.2021 avoinna olevalla verkkokyselyllä, johon voi vastata ensimmäistä kertaa myös mobiilisti tabletilla tai älypuhelimella.

Mistä saa tunnukset vastaamiseen?

Maatalous- ja puutarhayrittäjät saavat ennen tiedonkeruun alkua postitse saatekirjeet ja ohjeet verkkokyselyyn vastaamiseksi.

Kyselyyn kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Digi- ja väestötietoviraston suomi.fi-palvelussa viljelijä voi myös tehdä valtuutuksen, jolloin valtuutettu henkilö voi täyttää verkkokyselyn viljelijän puolesta.

Vastaavatko kaikki samoihin kysymyksiin?

Laajan kyselyn saa noin kolmannes kaikista maatalous- ja puutarhayrityksistä. Kaksi kolmasosaa vastaajajoukosta saa suppeamman peruskyselyn, jossa kysytään ainoastaan tilan omistusmuodosta, tehdystä maataloustyön määrästä, peltoalan kastelusta ja mahdollisesta sopimuspeltoalasta.

Kuinka kauan vastaaminen kestää?

Peruskyselyyn vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia ja laajaan kyselyyn vastaaminen kestää arviolta puoli tuntia. Verkkokyselylomake tallentuu automaattisesti ja sen voi täyttää halutessaan useassa erässä ennen sen lähettämistä.

Tärkeintä on, että viljelijät antavat vastaukset verkkokyselyyn. Vastauksia täydennetään tarvittaessa puhelinhaastatteluin.

Mitä hyödyn vastaamisesta?

Maatalous- ja puutarhayrittäjät ovat merkittävässä asemassa maatalouslaskennan onnistumisessa. Jokainen vastaus on tärkeä, sillä viljelijöiden vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan laskennan luotettavuuteen ja antaa siten oikean kuvan suomalaisen maatalouden rakenteesta.

Maatalouslaskennasta saatavat tiedot ovat kaikkien saatavilla. Tuloksien perusteella voidaan reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin, kun perustiedot maatalouden rakenteesta ovat olemassa ja laadukkaita. Maatalouskysely antaa vastauksia muun muassa ruokaturvaan, huoltovarmuuteen ja työvoiman saatavuuden vaikutuksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselystä ja rekisterilähteistä saatavista tiedoista koostetaan maatalouden rakennetilastoja. Julkaistuista tuloksista ei voi tunnistaa yksittäisen vastaajan tietoja.

Vastaaminen ei vaikuta maataloustukiin.

Rekisterilähteet

Maataloustukien yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä (Ruokavirasto)

Viljelykasvien pinta-alat, maatilan sijainti ja muut perustiedot.

Nautarekisteri (Ruokavirasto)

Nautaeläinten lukumäärät.

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteri (Ruokavirasto)

Luomutuotannon viljelykasvien pinta-alat ja eläinmäärät.

Maaseudun kehittämistuet (Ruokavirasto)

Maaseudun kehittämistukien käyttö.

Lammas- ja vuohirekisteri (Ruokavirasto)

Lampaiden ja vuohien lukumäärät.

Sikarekisteri (Ruokavirasto)

Sikojen lukumäärät.

Tutkintorekisteri (Tilastokeskus)

Viljelijän maatalousalan koulutus.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Mela)

Maatalouslomittajien työmäärä.

Tulorekisteri (Verohallinto, Tilastokeskus)

Maatilojen vakituisesti palkkaaman työvoiman työmäärä.

Tiedonantovelvollisuus

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn vastaaminen on lakisääteistä. Tilaston tuottamista ohjaa tilastolaki.

Tietosuoja on tilastotoimen perusperiaate, johon Luonnonvarakeskus on sitoutunut, ja jolla varmistetaan tiedonantajien luovuttaman tiedon luottamuksellinen käsittely. Yksikkötason tiedot ovat salassa pidettäviä, eikä niitä luovuteta koskaan hallinnolliseen päätöksentekoon, tutkintaan, valvontaan, oikeudenkäyntiin tai vastaavaan tarkoitukseen.

Tutustu tietosuojailmoitukseen ja lue lisää tietosuojasta.