Maatalouslaskennan tiedonkeruu on edennyt puoliväliin

Puolet Suomen maatalous- ja puutarhayrityksistä on vastannut Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn. Tiedonkeruussa kootaan kaikki tilat kattava tietoaineisto. Viljelijöiden vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen. Maatalouslaskenta 2020 -tilastokysely avautui verkossa kaikille Suomen maatalous- ja puutarhayrityksille joulukuun 2020 alussa. Verkkokysely on avoinna viljelijöille helmikuun puoliväliin 2021 saakka. Viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta Tilastotutkimus selvittää suomalaisen maatalouden rakennetta, työvoimaa ja yritystoimintaa sekä energian käyttöä. Tarvittavista tiedoista yli puolet saadaan rekisterilähteistä ja loput tiedot …

Tutustu laajan kyselyn vastausohjeisiin

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn laajassa versiossa kysytään maa- ja puutarhatalouden työmäärästä, muusta yritys- ja ansiotoiminnasta, lannan varastoinnista ja käsittelystä, eläinpaikoista sekä energian käytöstä maatiloilla vuonna 2020. Laajaan verkkokyselyyn vastaaminen kestää noin puoli tuntia. Verkkovastausaste on tällä hetkellä yli neljäkymmentä prosenttia. Maatalous- ja puutarhayrityksiä on Suomessa yhteensä noin 46 000. Tilojen vastausaktiivisuus vaikuttaa suoraan tulosten luotettavuuteen, sillä viljelijöiltä kysyttäviä tietoja ei saada mistään muualta. Maatalouslaskennan julkaistavista tuloksista ei pysty tunnistamaan yksittäisen tilan vastauksia. …