Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Luonnonvarakeskuksen maatalouslaskenta.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä verkkopalvelusta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Oletko vastaamassa Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyyn? Tutustu tiedonkeruusovelluksen saavutettavuusselosteeseen.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1) vain osittain. Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. Maatalouslaskenta.fi-sivusto on luke.fi-sivuston erillinen kampanjasivu. Verkkopalvelun saavutettavuuden on arvioinut Luke yhdessä sivuston toimittajan kanssa.

Luke.fi-verkkopalvelukokonaisuuden saavutettavuutta on kehitetty saavutettavuusarvioinnin havaintojen perusteella. Sivuston käytettävyyttä on parannettu parantamalla erityisesti toimintarajoitteisille käyttäjille tärkeitä toiminnallisuuksia erityisesti näppäimistöllä navigoitaessa.

Kaikkia nykyisen sivuston toimintoja ei saada saavutettavuusvaatimusten mukaisiksi siirtymäajan päättymiseen 23.9.2020 mennessä ilman huomattavia sivuston muutostöitä. Olemme aloittaneet Lukessa sivustouudistuksen, jossa korjataan havaittuja saavutettavuuspuutteita. Sovellamme uuden sivuston julkaisuun asti saavutettavuusdirektiivin 5 artiklan mukaista kohtuuttoman rasitteen poikkeusta.

Luonnonvarakeskuksen uudet sivut, jotka koskevat myös luke.fi-sivuston erillissivuja, julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Erillissivun toimintoja, jotka eivät ole vielä täysin saavutettavia

  • etusivun infograafit eivät ole täysin näppäimistöllä käytettäviä
  • näppäimistöllä navigoitaessa fokusalueet eivät näy etusivun lähtölaskentaa esittävässä toiminnossa
  • näppäimistöllä navigoitaessa fokusalueet eivät näy etusivun vastausastetta esittävissä graafeissa, mutta etusivulta pääsee pelkän näppäimistön avulla verkkokyselyn tunnistautumissivulle
  • sivustolla on joitakin elementtejä, joissa kontrastivaatimukset eivät täysin täyty
  • sivuston kuvista puuttuvat tekstivastineet

Jos huomaat verkkopalvelussamme saavutettavuusongelmia, niin kerrothan niistä meille. Kaikki palaute on meille arvokasta. Lähetä saavutettavuutta koskeva palautteesi osoitteeseen kirjaamo@luke.fi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Maatalouslaskenta 2020 -tilastokyselyn käyttöongelmiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä osoitteeseen maatalouslaskenta@luke.fi. Maatalouslaskennan verkkotiedonkeruun aikana Luonnonvarakeskus auttaa tiedonluovuttajia antamaan tiedot tarvittaessa vaihtoehtoisella tavalla.

Saavutettavuuden valvonta

Jos et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Sivustolla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä, ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Tämä seloste on laadittu 27.10.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 30.11.2020