Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Luonnonvarakeskuksen Maatalouslaskenta 2020 -tiedonkeruusovelluksessa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sovelluksen saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tästä tiedonkeruusovelluksesta vastaa Luonnonvarakeskus (Luke). Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. Olemme aloittaneet Lukessa tiedonkeruusovellusten kehitystyön.

Miten saavutettava tiedonkeruusovellus on?

Tämä tiedonkeruusovellus täyttää lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1) vain osittain. Sovelluksessa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.

Tiedonkeruusovelluksen saavutettavuuden on arvioinut Luonnonvarakeskus yhteistyössä palvelun teknisen toimittajan kanssa.

Tiedonkeruusovellus ei ole kaikilta osin saavutettava ja siinä on seuraavia saavutettavuuspuutteita:

  • sovelluksessa on liian pienen kontrastin elementtejä
  • fokusalueet eivät erotu riittävästi kaikissa valikoissa pelkällä näppäimistöllä käytettäessä
  • sovelluksessa on kuvia, joista osasta puuttuu tällä hetkellä tekstivastine
  • kysely on mahdollista täyttää pelkällä näppäimistöllä: liikkuminen kysymyssivujen välillä tapahtuu välilyönti-näppäimellä
  • kysymyksissä, joissa on vastausvaihtoehdot sovellus siirtyy vastausvalinnan jälkeen suoraan seuraavaan kysymykseen
  • osassa kysymyksiä on erillinen ohjesivu, johon ei pääse kaikilla selaimilla pelkällä näppäimistöllä
  • sovelluksessa on puutteita, jotka saattavat heikentää ruudunlukuohjelman toimintaa.

Anna meille palautetta sovelluksen saavutettavuudesta

Jos huomaat tiedonkeruusovelluksessa saavutettavuusongelmia, niin kerrothan niistä meille. Kaikki palaute on meille arvokasta. Lähetä saavutettavuutta koskeva palautteesi osoitteeseen maatalouslaskenta@luke.fi. Vastaamme palautteeseesi 14 päivän sisällä.

Voit olla yhteydessä osoitteeseen maatalouslaskenta@luke.fi myös sovelluksen käyttöongelmiin liittyvissä kysymyksissä. Maatalouslaskenta 2020 tiedonkeruun aikana Luonnonvarakeskus auttaa tiedonluovuttajia antamaan tiedot tarvittaessa vaihtoehtoisella tavalla.

Saavutettavuuden valvonta

Jos et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Sivustolla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä, ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto

Tämä seloste on laadittu 25.11.2020.