Suomeksi

Lantbruksräkningen 2010

Lantbruksräkningen är en statistisk undersökning över vårt lands lantbruk och trädgårdsföretag. I undersökningen utreds strukturen, arbetskraften och företagsverksamheten på lantbruken. I år är det för första gången möjligt att svara på lantbruksräkningen via Internet.

Aktuellt

En tredjedel av Finlands gårdsbruk och trädgårdsföretag är flerbranschgårdar (28.06.2011)

Ungefär en tredjedel av Finlands 64 000 gårdsbruk och trädgårdsföretag utövar annan företagsverksamhet vid sidan av jordbruket och trädgårdsodlingen. Den populäraste näringsgrenen är produktion av tjänster.

Lantbruket sysselsätter nu 30 procent färre människor än 2000 (01.06.2011)

Strukturomvandlingen fortsätter inom lantbruket i Finland. Enligt Tike, dvs. Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, har sysselsättningen inom lantbruket sjunkit med en tredjedel från 2000. Under samma period har antalet lantbruks- och trädgårdsföretag sjunkit med en femtedel.

En tredjedel av Finlands gårdad är flerbranschgårdar.


34808 personer som svarat via nättjänsten